Onze boeken

Operations and Logistics for Facility Managers 

Logistici zoeken altijd naar verbeteringsmogelijkheden: het moet beter, sneller en goedkoper. Dit betekent dat u als logistiek professional vaak verantwoordelijk bent voor het aanbrengen van veranderingen in de organisatie. Hierbij hoort het zorgen voor financieel goed onderbouwde plannen, voor betrokkenheid bij de werknemers, én het managen van het veranderingsproces met zijn vele aspecten.

Operations and Logistics for Facility Managers

Heeft uw werk altijd haast? Hollen of stilstaan, zo kenmerken veel facility managers de werklast van hun organisatie.

In “Operations and Logistics for Facility Managers” leggen we uit dat het begrip Logistiek heel wat meer inhoudt dan het opslaan en schuiven van dozen. Veel ideeën en methoden uit de logistiek zijn toepasbaar voor het analyseren en verbeteren van Facilitaire Processen.

Dit boek is bedoeld voor managers en stafmedewerkers van facilitaire organisaties en is ook zeer geschikt als studieboek voor hoger onderwijs.

Recenties: 

Peter VermeulenManagementboek.nl over “Logistiek in Dienstverlenende organisaties”: “Jan Engelbregt beschrijft in ‘Logistiek voor dienstverlenende organisaties’ een aantal inzichten en invalshoeken van logistiek. Deze titel is bedoeld voor managers en stafmedewerkers van dienstverlenende organisaties. Een compleet logistiek boekwerk voor de beginnende logisticus maar door de nadruk op verbeteringsprocessen ook voor de meer ervaren logistiek manager.”

Jos Barnhoorn, Docent Facilitair Management, InHolland Diemen: “Een goed boek voor de student Facility Management”.

Serie: logistiek verbeteren

De 5 delige serie logistiek verbeteren is een "must have" voor de logisticus die op zoek is naar verbetermogelijkheden. De serie behandelt de integrale beheersing van de goederen-, informatie- en geldstromen.

Aan de orde komt het gehele Businessplanningsproces (van plannen, het inrichten en het beheren van de werkprocessen en -stromen).

Het op effectieve en efficiënte wijze inzetten van de beschikbare middelen (mensen en andere resources) leidt tot een optimale in-, door- en uitstroom (inkoop, opslag, handling, productie, intern- en extern transport) van goederen of diensten. Verbeteren betekent dus concreet het realiseren van doorlooptijdreductie, rendementstoename (optimaliseren van: de voorraad, de manbezetting, de vaste- en variabele uitgaven) en kwaliteitverbetering.

Peoplemanagement en resourcemanagement

Logistici zoeken altijd naar verbeteringsmogelijkheden: het moet beter, sneller en goedkoper. Dit betekent dat u als logistiek professional vaak verantwoordelijk bent voor het aanbrengen van veranderingen in de organisatie. Hierbij hoort het zorgen voor financieel goed onderbouwde plannen, voor betrokkenheid bij de werknemers, én het managen van het veranderingsproces met zijn vele aspecten.

Dit boek gaat vooral in op personele en financiële aspecten die van belang zijn bij het verbeteren van de logistiek: personeelsmanagement, bedrijfsveiligheid, cultuur, motivatie, communicatie, kostenbeheersing, financieel management, verandermanagement en projectmanagement. Het boek is daarmee niet alleen een bron van inspiratie voor logistiek managers, maar ook voor alle managers en projectleiders die verbetering in hun organisatie willen aanbrengen.

'Peoplemanagement en resourcemanagement' is deel 2 van de serie Logistiek verbeteren. Deze serie is bestemd voor (aankomend) logistici die al enige kennis en ervaring hebben opgedaan in het werken met logistiek. Zij zullen veel ideeën en methoden herkennen en daardoor de theorie gemakkelijk oppakken die nodig is voor het realiseren van logistieke verbeteringen.

€ 49,50 stuk Geen voorraad

Logistiek verbeteren 1 - Integrale logistiek

Logistici zoeken altijd naar verbeteringsmogelijkheden: het moet beter, sneller en goedkoper. In Integrale logistiek staat de integrale beheersing van stromen centraal. Aan de orde komt het gehele proces van besturen, uitvoeren en verbeteren.

Logistiek omvat een breed werkterrein. Onder besturen valt het ontwerpen, het plannen, het inrichten én het beheren van processen, stromen en capaciteiten. Uitvoeren gaat om efficiënt verzorgen van inkoop, opslag, handling, intern en extern transport. Verbeteren betekent het realiseren van doorlooptijdverkorting, besparing en kwaliteit.

In Integrale logistiek worden op een praktische manier de mogelijkheden aangereikt om prioriteiten te bepalen, om verbeteringen te realiseren en om checklists bij logistieke projecten te ontwerpen.

Doelgroep
Integrale logistiek is deel 1 van de serie Logistiek verbeteren. Deze serie is bestemd voor (aankomend) logistici die al enige kennis en ervaring hebben opgedaan in het werken met logistiek.

Hier verkrijgbaar

€ 52,50 stuk Geen voorraad

Voorraadbeheer en materialsmanagement

Wat is de overeenkomst tussen een jongleur uit het circus en professionals werkzaam op het gebied van materialsmanagement en voorraadbeheer?
Bij jongleren gaat het om het voorspellen van de baan van een object, logistici voorspellen de vraag. Maar het gaat ook om timing, ritme, procedures, weten wat je kunt, trefzekerheid, en om het applaus van het publiek, ofwel de klanttevredenheid.

Voorraad is een vorm van zekerstelling: het is bedoeld voor betrouwbare leveringen, het reduceren van onafhankelijkheid van derden, en het verkrijgen van schaalvoordelen door productie of inkoop in serie. Te weinig is niet goed, maar te veel ook niet. Materialsmanagement en voorraadbeheer zijn daarom belangrijke functies bij handels- en productiebedrijven. Mede door nieuwe mogelijkheden in de ICT evolueert het vakgebied van de planners. In dit boek komen de technieken aan de orde voor het opbouwen van een optimale voorraadpositie in relatie tot servicegraad en financiële kengetallen.

€ 21,00 stuk Geen voorraad

Begrippenlijst logistiek

Het logistieke vakgebied ontwikkelt zich snel. Dat is onder meer te merken aan de vele Engelstalige woorden en afkortingen die in het vakjargon zijn geslopen.

In de Begrippenlijst logistiek zijn vaktermen en afkortingen verzameld uit logistiek en supply chain management en uit daaraan verwante werkgebieden. Bij elke term wordt een korte uitleg gegeven met vrijwel steeds de vertaling in het Engels, Frans en Duits.

In de lijst zijn ook de namen en adresgegevens opgenomen van diverse verenigingen en non-profitorganisaties, die zich bewegen op het logistieke werkterrein.

De Begrippenlijst logistiek is onderdeel van de serie Logistiek verbeteren, maar kan ook prima op zichzelf worden gebruikt.

Hier te verkrijgen

€ 52,50 stuk Geen voorraad

Logistiek verbeteren 4 - Warehousing en fysieke distributie

Fysieke distributie is in Nederland een belangrijk vakgebied want Nederland is sinds vele eeuwen transport- en opslagland. Dit logistieke werkgebied is ook voor consumenten herkenbaar, want fysieke distributie zorgt ervoor, dat de geproduceerde goederen uiteindelijk bij de gebruiker aankomen.

Heel veel ringen tegelijk in de lucht houden. Dat lijkt op de verantwoordelijkheid van een manager in de fysieke distributie. In dit boek over warehousing en transport gaan de schrijvers in op:
• het beheersen van de verschillende activiteiten in een DC,
• het ontwerpen van een DC,
• distributiestructuren,
• transportplanning en de verschillende transportmodaliteiten,
• het uitbesteden van logistieke activiteiten.

De schrijvers leggen de belangrijkste begrippen en theorieën uit aan de hand van heldere cases en voorbeelden.

Hier verkrijgbaar

Mijn winkelwagen

De winkelwagen is leeg

Cases

OAE Consultants heeft meer dan 30 jaar ervaring in diverse branches! Ga naar cases om meer hierover te lezen.

Logistiek verbeteren

Onze boeken zijn een "must have" voor elke logisticus. Immers: er is niets zo praktisch als een goede theorie. De boekenserie Logistiek verbeteren gaat in op de integrale beheersing van goederenstromen.

Onze partners

Onze partners:

dual logo

logo sce 290x174

orgacom logo

© 2021 OAE Comeniusstraat 12 | 1817 MS Alkmaar | T 072-52 07 505 | E info@oae.nl | KVK 54183820 |